söndag 14 januari 2018

Din gåva gör skillnad!


EB Föreningen skänker regelbundet pengar till EB-forskning, projekt och mindre bemedlade länders arbete för EB. Din gåva gör stor skillnad!

Förra året skänktes pengar dels genom föreningens årliga donation men också en stor summa via EB loppet.

2017 stöttade EB föreningen Debra Internationals arbete med att ta fram olika behandlingsguider som ska hjälpa både vårdpersonal och andra som stöter på EB. Dessa är oerhört viktiga då risken för felbehandlingar undviks om vårdpersonal har tillgång till dessa rekommendationer som är framtagna av specialister inom EB. 30 000 kr skänktes förra året dit.

EB loppet samlade in 95 090 kr och dessa pengar skänktes till Dr Tolars gene editing work via Sohana Research fund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar