söndag 26 juni 2016

Familjevistelse Epidermolysis bullosa 5-9 december 2016

Ågrenskas familjevistelser erbjuder en unik möjlighet för föräldrar att få kunskap, utbyta erfarenheter och träffa andra i liknande situation.

Genom föreläsningar och diskussioner får föräldrarna bl.a. ta del av

  •  Aktuell medicinsk information 
  •  Psykosociala aspekter
  •   Pedagogik 
  •  Syskonrollen 
  •  Munhälsa och munmotorik. 
  •  Samhällets stöd.

Hela familjen deltar i vistelsen eftersom ett barns funktionsnedsättning påverkar alla familjemedlemmarna. Programmen under veckan skräddarsys utifrån diagnosen och tre program pågår parallellt, ett för föräldrar ett för barn och ungdomar med diagnos och ett för syskon. Information om funktionsnedsättningen, diskussioner och erfarenhetsutbyte ingår även i barnen och ungdomarnas program.

Syftet är att deltagarna ska få ökad kompetens att hantera sin vardag.

Bland annat kommer följande föreläsare att medverka:
Marie Virtanen, hudläkare, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
Maritta Hellström Pigg, genetiker, Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
Agneta Gånemo, docent, sjuksköterska, Hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gabor Koranyi, verksamhetschef, Ögonkliniken, Centrallasarettet, Växjö
Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser

I samband med familjevistelsen arrangerar Ågrenska två utbildningsdagar, dagarna vänder sig till
personal inom förskola, skola, korttidsverksamhet, sjukvård, habilitering och personliga assistenter,
mor- och farföräldrar m.fl.

Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott
samarbete på hemorten att familj och berörd personal samt närstående deltar tillsammans.

För mer information
www.agrenska.se/Familjevistelser
www.agrenska.se/Kurser/Utbildningar
Kontaktpersoner
Elisabeth Arvidsson, administratör 031-750 91 46
Ingrid Fabo, administratör 031-750 91 62