fredag 8 februari 2019

Årsmöte 2019

Alla medlemmar bjuds in till årsmötes helg i Stockholm 23 - 24 mars! 

Vi kommer att bo på Stockholm Hotel Bromma Best Western Plus,
precis vid Bromma flygplats. 

På lördagen blir det lunch och årsmöte från klockan 13.30.
Ett antal företag är inbjudna för att demonstrera sina senaste produkter
och prata sårvård med mera.
På kvällen samlas vi för en gemensam middag. 

Söndag förmiddag åker vi till Fjärilshuset i Haga där man kan vandra bland
fritt flygande fjärilar i tropiska växthus med vattenfall och prunkande växtlighet. 


Inbjudan till årsmötet skickas ut under vecka 7.

Hela helgen ingår i medlemsavgiften och reseersättning för kostnad överstigande
2000 kr per familj utgår för billigaste färdmedel.