fredag 24 juli 2015

Orättvisor gällande förband?

Så här mitt i sommaren har jag fått en förfrågan från media, man vill jämföra hur det fungerar med sårbehandlingsprodukter mellan olika landsting i landet för att uppmärksamma orättvisor. Man vill gärna komma i kontakt med de som upplever att de inte får de bästa förbanden trots att behovet finns. Har du blivit nekad någon av de vanligaste förbanden som passar allra bäst till EB-sår, de förband som rekommenderas av EB Föreningen och/eller av Gendermatosteamet i Uppsala? Har du tvingats använda billigare varianter som inte fungerar lika bra och som du upplever skapar mer problem/försvårar läkningen? Har du svårt att få tillräckligt med sårbehandlingsprodukter eller nekas du kanske rent av helt?

Skriv till mig och berätta så vidarebefordrar jag det du skriver och du behöver inte vara medlem i föreningen för att deltaga. Uppge gärna exempel så som vilka förband du önskat få samt vilka du i stället erbjudits alternativt om du nekats helt. Skriv till jenny.tilldal@gmail.com och även om du inte läser detta just idag eller denna veckan så skriv ändå. Reportaget kommer inte produceras nu under semesterperioden.

Jag önskar dig en skön sommar med ett litet bildcollage av en vacker blomma med fjärilsdekoration som jag köpte i blomsterbutiken idag!