lördag 6 februari 2016

Sällsynta dagen – den 29 februari!

Sällsynta dagen – den 29 februari!


Sällsynta dagen startades som ett svenskt initiativ 29 februari 2008 Skottårsdagen, för att symbolisera sällsyntheten. I södra sjukvårdsregionen uppmärksammar Centrum för sällsynta diagnoser (CSD Syd) detta genom att tillsammans med patientföreningar för sällsynta diagnoser anordna en aktivitetsdag för att sprida information, men också att lyfta fram vardagsproblem som personer med sällsynt diagnos och deras närstående upplever. Se bifogat program.

Ni är välkomna att delta eller bidra med material i den monter som kommer att finnas i Foajén på Skånes universitetssjukhus, Lund, mellan kl 11.30 och 16.30 liksom att lyssna på föredragen som kommer att hållas i aulan mellan kl 16.30 och 19.00. Hör av er antingen via mejl csd@skane.seeller telefon till 046- 17 36 11 senast den 15 februari så samordnar vi de praktiska detaljerna. 

CSD Syd är en verksamhet för hela Södra sjukvårdsregionen och har till uppgift att förbättra kunskapen om utredning och omhändertagande av patienter i alla åldrar med sällsynta diagnoser. Det övergripande målet för CSD är att skapa förutsättningar för förbättrad vård och livssituation för individer och familjer där det finns en sällsynt diagnos.